ประกาศ (สำหรับการเข้าใช้งานระบบสำหรับนักเรียน) !
ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ร่วมกันกับระบบ  Moodle  ครับ
ตัวอย่าง รหัสประจำตัวนักเรียน 29999 ให้กรอก U-2999 ตามด้วยรหัสผ่าน ที่ครูเคยแจกให้